verzending

GRATIS vanaf €30
 

Servicegarantie

U staat centraal
 

Meer info?

Stuur ons een mail !

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Algemene informatie

Algemene informatie

Algemene informatie

Bestellen
Online bestellen bij Nutrimax. Hier beschrijven wij voor u het order proces Stap voor stap!
Indien u een product tegenkomt wat u graag wilt kopen, klik dan op de knop “bestellen” en het product komt in het winkelwagentje. 
Stap 1 - winkelwagentje Hier ziet u wat er in uw winkelwagentje zit. klik op ‘verder winkelen’ wanneer u meer artikelen wilt bestellen. 
Stap 2 – bevestigen U bent akkoord met de producten in uw winkelwagentje en wilt de order bevestigen. - Kies het land waar u de producten wilt laten leveren - Kies de betaalmethode die u wilt gebruiken - Controleer het eind bedrag - Klik zodra u akkoord bent op ‘Afrekenen’ 
Stap 3 - inloggen/registreren 1. Kies voor ‘inloggen’ indien u reeds een bestaande klant bent. Na deze keuze krijgt u een overzicht van uw bestelling met uw contact gegevens erbij. Controleer deze gegevens, indien u wijzigingen wilt aanbrengen kan dit gemakkelijk door op de knop ‘wijzigen’ te klikken. 2. Kies voor ‘registreren’ indien u voor het eerst bij ons besteld. Na deze keuze krijgt u de mogelijkheid om uw contact gegevens in te vullen. In het vervolg scherm controleert u deze gegevens, indien u wijzigingen wilt aanbrengen kan dit gemakkelijk door op de knop ‘wijzigen’ te klikken. 
Stap 4 – Accepteren algemene voorwaarden - Indien u akkoord bent kunt u de algemene voorwaarden accepteren door het hokje aan te vinken en op knop ‘afrekenen’ te klikken 
Stap 5 - Afrekenen - Indien u heeft gekozen voor de betaalmethode Ideal, mistercash, overboeking of Creditcard wordt u doorgestuurd naar een beveiligd betaalplatform Multisafepay. Zodra u de betaalmethode heeft afgerond komt u terug op de site van Nutrimax op het ‘bedankt scherm” met een bevestiging van uw order. 

Telefonisch bestellen Telefonisch bestellen kan natuurlijk ook. Tijdens onze openingstijden wordt u vrijwel meteen te woord gestaan. Direct Bestellen Vrij +31(0)854891813 Wij kunnen voor telefonisch orders enkel overboeking als methode selecteren. Annuleren van een order Wilt u een reeds geplaatste bestelling annuleren? Dat kan! Neem dan direct contact met ons op.

 

Bestellingen inzien
Betaling
Overboeking - Vooruitbetalen U betaalt uw bestelling door middel van een overschrijvingsformulier. Uw bestelling wordt verzonden zodra het bedrag bij ons op de rekening is bijgeschreven. Doordat er vertraging op het bankverkeer zit, kan dit soms enkele dagen langer duren voordat wij de order kunnen verzenden. VISA / Mastercard Uw bestelling wordt meteen verstuurd. Bancontact - Mistercash Uw bestelling wordt meteen verstuurd. iDeal Uw bestelling wordt meteen verstuurd. PayPal Uw bestelling wordt meteen verstuurd.
Korting
Directe Kassakorting :
5% extra korting bij besteding vanaf € 50,-
10% extra korting bij besteding vanaf € 100,-
15% extra korting bij besteding vanaf € 150,-
Deze kassakorting wordt automatisch verrekend in het winkelmandje.
* Deze korting is niet geldig voor : - Producten van het huismerk- Producten uit de weekaanbieding
Verzending
Indien je op een werkdag voor 21.00 uur bestelt, wordt uw pakket direct verzonden.
Levering
Wanneer je op het moment van bezorging niet thuis bent, laat de bezorger een briefje in de bus met het zendingnummer en een telefoonnummer.
In sommige gevallen geeft de bezorger het pakket aan de buren af en laat dan een briefje achter in de brievenbus.
Retourneren
6. Ruilen en herroepingrecht 6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die: «tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper; «duidelijk persoonlijk van aard zijn; «door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; «snel kunnen bederven of verouderen; «van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken; «van kranten en tijdschriften. 6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt NUTRIMAX CV zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de gemaakte verzendkosten. 6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht. Om diverse redenen kan het voorkomen dat u een bestelling wilt retourneren of ruilen. Veel voorkomende oorzaken 1. U heeft zich vergist of bent niet tevreden 2. Er is een verkeerd product uitgeleverd 3. De levering is tijdens transport beschadigd 1. U heeft zich vergist of bent niet tevreden Zoals in onze Algemene Voorwaarden vermeld, heeft u het recht het product of de bestelling binnen 14 dagen retour te sturen. Het product dient compleet, onbeschadigd en in originele en onbeschadigde verpakking te zitten. Producten die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor deze retourregeling in aanmerking. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de klant. De vermelde afkoelingsperiode is alleen geldig voor bestellingen van consumenten. Houdt er rekening mee dat geopende verpakkingen niet in aanmerking komen voor restitutie ! 2. Er is een verkeerd product geleverd Verkeerd product: Indien u onverhoopt een product ontvangt dat niet door u besteld is, geldt uw recht op herroeping. Neem direct bij constatering contact op met de klantenservice. 3. De levering is tijdens transport beschadigd geraakt Accepteer nooit een levering of pakket dat beschadigd is! Mocht u de goederen toch in ontvangst willen nemen, laat dan altijd een opmerking van schade door de chauffeur aanmaken voordat u tekent voor ontvangst. Maak direct na ontvangst al uw pakketten open en controleer ook de inhoud op eventuele schade. Mocht u onverhoopt toch transportschade aantreffen, neem dan direct contact op met Nutrimax. Voorwaarden en kosten bij retourneren De kosten en het risico van retourneren van producten zijn voor rekening van de klant, mits: Retour procedure - Zorg dat een duidelijke klachtomschrijving is bijvoegd - Zorg dat het product compleet geretourneerd wordt - Zorg voor een kopie van uw aankoopfactuur - Verzend de goederen in een gedegen omverpakking - Frankeer uw pakket voldoende voor verzending
Garantie
Nutrimax verkoopt geen anabole steroïden, ephedra of andere verboden stoffen. Sportvoeding en voedingssupplementen vallen onder de Warenwet. Nutrimax conformeert zich aan deze wettelijke eisen bij het samenstellen van het assortiment. De producten die wij verkopen bevatten geen inhoudsstoffen die voor de Warenwet verboden zijn. Dit betekent niet dat elk product direct is toegestaan bij wedstrijdsport. U dient als (gecontroleerde) wedstrijdatleet altijd zelf de verantwoordelijkheid te nemen om de ingrediënten te controleren aan de hand van de door uw vereniging verstrekte dopinglijst. Wegens de omvangrijkheid van de diverse sportbonden kunnen wij niet altijd volledig en/of direct op de hoogte zijn van de individuele regelgeving. 
Voedingssupplementen en topsport : Topsporters die met dopingcontrole te maken hebben zullen uitsluitend producten willen gebruiken die gegarandeerd “doping proof” zijn. Deze garantie is alleen mogelijk als men uitsluitend gebruik maakt van producten die per batch op doping zijn geanalyseerd en dopingvrij zijn bevonden. Wegens de hoge kosten die doorberekend moeten worden in de kostprijs van het product kiest niet ieder merk voor deze oplossing. Topsporters die de behoefte hebben aan deze garantie verwijzen we daarom naar het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport – NZVT. De nodige informatie vindt men op de volgende site : http://antidoping.nl/nzvt
Bedrijfsinformatie
Nutrimax 
Penningweg 23
4879ag ETTEN-LEUR
Nederland 
KvK-nummer 64554279
NL 8557.17.117.B.01

Contact
Privacy
Nutrimax respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Indien u inzage wenst in de door ons over u opgeslagen gegevens, kunt u contact met ons opnemen. Disclaimer : Alle informatie op deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw huisarts of medisch specialist of informatie op of in een productverpakking of label. De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van producten. Lees voor gebruik van op deze site gekochte producten de informatie van de fabrikant van de producten. Nutrimax is op geen enkele wijze aansprakelijk voor bijwerkingen, klachten, gezondheidsproblemen of lichamelijk letsel die voortvloeien uit of te herleiden zijn naar het gebruik van de op deze site aangekochte producten.
Algemene voorwaarden
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van NUTRIMAX


1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van NUTRIMAX en op alle met NUTRIMAX aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door NUTRIMAX ingestemd is.
1.5 De internetsite van NUTRIMAX richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met NUTRIMAX in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 NUTRIMAX behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van NUTRIMAX en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 


7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.


8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 NUTRIMAX  garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 
8.3 NUTRIMAX is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van NUTRIMAX. NUTRIMAX is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.5 Indien NUTRIMAX, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van NUTRIMAX of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.8 De Koper is gehouden NUTRIMAX te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen NUTRIMAX mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan NUTRIMAX te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht NUTRIMAX zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 
Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. 
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie. 


9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is NUTRIMAX niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij NUTRIMAX, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens
11.1 NUTRIMAX zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. NUTRIMAX neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Links
13.1 De site van NUTRIMAX kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft NUTRIMAX geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Uw rechten
14.1 U kunt altijd aan NUTRIMAX vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan NUTRIMAX vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die NUTRIMAX zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u NUTRIMAX hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.LEVERINGSVOORWAARDEN


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd  per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres. 
2.6 Koper en NUTRIMAX komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van NUTRIMAX zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. 
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. NUTRIMAX garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in €, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die NUTRIMAX in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door NUTRIMAX worden gecorrigeerd. 
3.4 Bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijs.


4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Vooruitbetaling, Ogone, iDeal
Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op BANKNAAM, rekening  t.n.v. NUTRIMAX. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
NUTRIMAX kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van NUTRIMAX
4.2 In het geval door NUTRIMAX een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die NUTRIMAX als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is NUTRIMAX bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft NUTRIMAX ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. NUTRIMAX  kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 


6. Ruilen en herroepingrecht 

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
«tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
«
duidelijk persoonlijk van aard zijn;
«
door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
«
snel kunnen bederven of verouderen;
«
van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken; 
«van kranten en tijdschriften.
6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt NUTRIMAX zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de gemaakte verzendkosten.
6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.